Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

pomimoze
23:00
5636 86f4 390
///
pomimoze
22:59
9305 1e4f 390
22:58
1055 59f3 390
22:57
2607 8050
Reposted fromamatore amatore
22:54
9482 3d8b 390
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomimoze
22:50
22:49
7653 fd0d 390
Reposted fromamatore amatore
pomimoze
22:48
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
pomimoze
22:45
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viasziiiz sziiiz
22:45
7681 f485 390
pomimoze
22:44

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viasziiiz sziiiz
pomimoze
22:43
8229 f1c4 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasziiiz sziiiz
pomimoze
22:42
9797 9a75 390
Reposted fromloverdose loverdose viasziiiz sziiiz
pomimoze
22:42
22:42
7936 1894 390
Reposted fromamatore amatore
22:41
2295 0bc3 390
Reposted fromtwice twice viasziiiz sziiiz
pomimoze
22:39
9820 b9dc 390
Reposted fromkotowate kotowate viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:38
7795 98ae 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasziiiz sziiiz
pomimoze
22:38
Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach. Skarbie, ze mną chodź, wiem, że masz już dosyć piekła.
— wybudujmy własne Eldorado
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 26 2017

pomimoze
19:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl