Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

pomimoze
18:28
pomimoze
10:08

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
pomimoze
10:07
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
pomimoze
06:12
4572 d36f 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
pomimoze
06:11
4060 22a8 390
Reposted fromsassenach sassenach viadrinkmysoul drinkmysoul
pomimoze
06:11
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viaoutoflove outoflove
06:11
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viaoutoflove outoflove
pomimoze
06:10
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutoflove outoflove

October 18 2017

pomimoze
14:46
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
pomimoze
14:45
Posiadam tyle, a wszystko pochłania uczucie dla niej. Posiadam tyle, a bez niej wszystko mi jest niczym.
— Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera
Reposted frompieprzycto pieprzycto
pomimoze
14:45
6941 2624 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
14:41
1656 e29a 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaakysz akysz
pomimoze
14:40
5285 3846 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
pomimoze
14:40
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
pomimoze
14:39

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viaakysz akysz
pomimoze
14:39
2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf viaakysz akysz
14:37
Let someone love you the way you are - as flawed as you might be, as unattractive as you sometimes feel, and as unaccomplished as you think you are. To believe that you must hide all the parts of you that are broken, out of fear that someone else is incapable of loving what is less than perfect, is to believe that sunlight is incapable of entering a broken window and illuminating a dark room.
— Mark Hack (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaakysz akysz
pomimoze
14:36
0443 f398 390
Reposted fromamelinowa amelinowa viaakysz akysz
14:36
5969 e13f 390
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viaakysz akysz
14:35
8136 4e4f 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl